دانــــــــــــــــش رایانـــــــــــــــــــــــــه http://ctrlf.ir 2018-07-17T01:18:30+01:00 text/html 2012-11-29T18:05:14+01:00 ctrlf.ir محمد احمدی دستگاه های اسکنر اثر انگشت http://ctrlf.ir/post/6 <div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><p class="nspInfo tright fnull" style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl !important; text-align: right; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">23-03-775</p><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-17-59/2012-09-26-17-18-39/item/155-t-40202" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.c10c64c27e0606d1654b81b9bb482558_Lnsp_169.jpg" alt="t-40202" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; text-align: right; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-17-59/2012-09-26-17-18-39/item/155-t-40202" title="t-40202" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">t-40202</a></h4><p class="nspText tright fright" style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; text-align: right; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">*&nbsp; سنسور اثر انگشت نوری * &nbsp;سایز تصویر: 512 DPI / 256 *&nbsp; سنجش از مساحت: 15 *&nbsp;3 * 20mm * اندازه ی...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><p class="nspInfo tright fnull" style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl !important; text-align: right; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">23-03-775</p><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-17-59/2012-09-26-17-18-39/item/170-t-40301" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.56dab2b3675237b0ba79395c67ee9ae4_Lnsp_169.jpg" alt="t-40301" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; text-align: right; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-17-59/2012-09-26-17-18-39/item/170-t-40301" title="t-40301" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">t-40301</a></h4><p class="nspText tright fright" style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; text-align: right; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">اسكنرهای&nbsp; اثر انگشت رزولوشن&nbsp; 500DPI پیکسل 280*360 دارای كابل USB قابل هماهنگ شدن با ویندوزهای : ..</p></div></div> text/html 2012-11-29T17:58:26+01:00 ctrlf.ir محمد احمدی دستگاه های قفل الکترونیکی http://ctrlf.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-17-14/item/167-l-10102" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.ce7646a74c54cecf1c05442c71f02147_Lnsp_149.jpg" alt="L-10102" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: right; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-17-14/item/167-l-10102" title="L-10102" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">L-10102</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: right; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-18</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ماده Zinc Alloy جفت کردن U.S. Mortise with 5 latches نوع...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-16-13/item/165-l-11302" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.461011bcaf5b5e723e897c33f049f169_Lnsp_149.jpg" alt="L-11302" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: right; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-16-13/item/165-l-11302" title="L-11302" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">L-11302</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: right; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">775-03-23</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">مدل L-11302 ماده Zinc Alloy رنگ&nbsp;پانل&nbsp;جلو Black/Blue/White/P...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-16-13/item/166-l-11301" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.ee68a9df1200997b07be8fb0bbdb9f29_Lnsp_149.jpg" alt="L-11301" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: right; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-16-13/item/166-l-11301" title="L-11301" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">L-11301</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: right; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">775-03-23</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">مدل L-11301 ماده Zinc Alloy رنگ&nbsp;پانل&nbsp;جلو Black/Blue/White/P...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-17-14/item/168-l-10101" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.5fa21cd9e0d2531a2f1dfdffbab46f70_Lnsp_149.jpg" alt="L-10101" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: right; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-17-15-08/2012-09-26-17-17-14/item/168-l-10101" title="L-10101" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">L-10101</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: right; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">775-03-23</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ماده Zinc Alloy جفت کردن U.S. Mortise with 5 latches نوع کارت&nbsp;</p></div></div></div> text/html 2012-11-29T17:18:58+01:00 ctrlf.ir محمد احمدی دستگاه های حضور و غیاب http://ctrlf.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-54-38/item/160-t-38771" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.9f6d22dec5a20bcdd01cd84e98637764_Lnsp_170.jpg" alt="T-38771" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-54-38/item/160-t-38771" title="T-38771" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-38771</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-18</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">پردازنده Multi-Bio&nbsp; CPU 630 MHz حافظه 256M Flash, 64M SDRAM پلات...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/162-t-28303" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.5cf9cad94714c5577919c266171d935c_Lnsp_170.jpg" alt="T-28303" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/162-t-28303" title="T-28303" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28303</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-18</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 3000 templates ظرفیت&nbsp;حافظه 100,000 پلت فرم سخت ا...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-01-37/item/164-t-38171" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.7acce66d40ec90c2d61987b409cbf850_Lnsp_170.jpg" alt="T-38171" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-01-37/item/164-t-38171" title="T-38171" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-38171</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-18</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;کارت 50,000 ذخیره سازی&nbsp;تراکنش 150,000 پلت فرم سخت افزار ...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-56-41/item/174-t-28371" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.b1d237aad44a95e3871fc116e6241517_Lnsp_170.jpg" alt="T-28371" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-56-41/item/174-t-28371" title="T-28371" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28371</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-18</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;کارت 50,000 ذخیره سازی&nbsp;تراکنش 150,000 پلت فرم سخت افزار ...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/163-t-28301" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.47674e109b85ae6495880f2604f34f58_Lnsp_170.jpg" alt="T-28301" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/163-t-28301" title="T-28301" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28301</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">1390-11-15</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 3000 templates ظرفیت&nbsp;حافظه 100,000 پلت فرم سخت ا...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/161-t-28341" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.471bd07fdaa7b040f7ab8b2a13f8f35b_Lnsp_170.jpg" alt=" T-28341 " style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/161-t-28341" title=" T-28341 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28341</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">775-03-23</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 8000 templates ظرفیت 200,000 سنسور Optical ...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/172-t-28304" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.0d1fd34f22c9730e91eb5170fbddc114_Lnsp_170.jpg" alt="T-28304" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/172-t-28304" title="T-28304" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28304</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">775-03-23</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 3000 templates ظرفیت&nbsp;حافظه 100,000 پلت فرم سخت ا...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-54-38/item/159-t-38711" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.29766e2a37e979b18d18c428ff9c5aba_Lnsp_170.jpg" alt="T-38711" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-16-54-38/item/159-t-38711" title="T-38711" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-38711</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">-2668-68690-20</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">پردازنده Multi-Bio&nbsp; CPU 630 MHz حافظه 256M Flash, 64M SDRAM پلات...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; clear: both; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/171-t-28321" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.69bc9c3e85c501b0a6208cc7a55abbf9_Lnsp_170.jpg" alt="T-28321" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/171-t-28321" title="T-28321" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28321</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">-2668-68690-20</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">&nbsp; ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 3000 templates ظرفیت&nbsp;حافظه 100,000 پلت فرم سخ...</p></div></div><div class="nspArt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 247, 247); float: left; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start; width: 286.5px;"><div style="margin: 0px; padding: 7px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; overflow: hidden;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/173-t-28302" class="nspImageWrapper tright fright" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(88, 89, 90); -webkit-transition: color 0.15s linear; text-align: right; float: right;"><img class="nspImage tright fright" src="http://www.tigerbio.com/modules/mod_news_pro_kh1/cache/k2.items.cache.c5f7f8ba22bc61faa6aa803ae1139d1d_Lnsp_170.jpg" alt="T-28302" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(216, 216, 216); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; float: right; width: 120px; height: 80px;"></a><h4 class="nspHeader tright fnull" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; line-height: 15px; font-family: BYekan, Arial, sans-serif;"><a href="http://www.tigerbio.com/index.php/2012-09-26-16-53-04/2012-09-26-16-53-44/2012-09-26-17-00-18/item/173-t-28302" title="T-28302" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(55, 136, 188); -webkit-transition: color 0.15s linear;">T-28302</a></h4><p class="nspInfo tright fnull" style="text-align: justify; margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(176, 170, 170); font-family: Oswald, Arial, sans-serif; direction: rtl !important;">-2668-68690-20</p><p class="nspText tright fright" style="text-align: justify; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; float: none; line-height: 1.4; margin-top: 0px !important;">ظرفیت&nbsp;اثر انگشت 3000 templates ظرفیت&nbsp;حافظه 100,000 پلت فرم سخ</p></div></div></div> text/html 2012-11-21T14:10:26+01:00 ctrlf.ir محمد احمدی درباره ما http://ctrlf.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images/35785907771717357371.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images/65925947527233978269.jpg" alt="13534886951.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images/67275326734395036629.jpg" alt="13534886951.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images/62558644276220328563.jpg" alt="dsc_0315.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div>